Провеждане на отчетно годишно събрание

На 9 май, 2018, Българската асоциация за здраве и фитнес – БАЗФ кани всички свои членове на отчетно годишно събрание, което ще се проведе в град София. На събранието ще бъде избран нов управителен съвет. Подробностите за часа и точното място на провеждането на събранието ще бъдат уточнени допълнително.

За онези членове на Асоциацията, които няма да успеят да присъстват лично, ще бъде предвидена възможност за онлайн гласуване в специална платформа, в която ще бъдат качени и биографиите на предложените кандидати.

Във връзка с подобряването на работата на Българската асоциация за здраве и фитнес и по-добрата мотивация за участие в нея молим да отделите няколко минути от вашето време и да отговорите на въпросите в следната кратка анкета:

https://www.surveymonkey.com/r/BAHF

Предварително благодарим на всички за отделеното време!