За нас

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС” /БАЗФ/ е сдружение с идеална цел, създадено през месец януари 2010г. със седалище гр. София, Столична община – Район «Оборище», ул. „Янко Сакъзов” № 78.

БАЗФ осъществява дейност в частна полза на своите членове за непрекъснато повишаване нивото на професионализма и регулирането в сектора както и въвеждането на иновативни технологии. Работи върху предложения за законодателни инициативи, определяне на стандарти и критерии, защитавайки интереса на работещите в здраве и фитнес индустрията.

Основна цел е значителното повишаване нивото на физическата активност сред хората и насърчаване на здравословния начин на живот, използвайки възможностите за активно партньорство с държавните, регионалните и европейски институции и организации.

Постигането на тази цел се осъществява чрез изграждане на функционираща организация, с технически и операционен капацитет, с конкурентноспособни членове и квалифициран персонал, която да бъде пълноправен партньор на държавата в борбата за здраве на нацията чрез физческа активност, с акцент за превенция към младите хора и хората в неравностойно положение.

   
ПОВЕЧЕ ХОРА. ПО-АКТИВНИ . ПО-ЧЕСТО.