Цели

1. Непрекъснато повишаване на имиджа и нивото на професионализма във фитнес индустрията. Популяризиране на спортно-здравна култура сред всички възрастови групи.

2. Създаване и поддържане на национален регистър на практикуващите инструктори в областта на фитнеса.

3. Изготвяне и поддържане на съвременни критерии за членство в БАЗФ и изграждане на национална мрежа от членове.

4. Присъединяване на БАЗФ като пълноправен член на EHFA /Европейска асоциация за здраве и фитнес/

5. Участието в проекти и програми на Европейския съюз, свързани с основните цели и предмет на дейност на БАЗФ.

6. Подпомагане на професионалното изграждане и развитие на всички организации от фитнес индустрия чрез консултации, информационни кампании и други.