Стани член

Членството в Българската Асоциация за Здраве и Фитнес Ви осигурява редица ползи и предимства:

  • Устояване и защита на браншовите интереси пред държавните институции и законодателните органи
  • Привличане на качествени специалисти чрез достъп до професионален регистър от експерти
  • Получаване на регулярна информация за всички новости и тенденции от областта на фитнеса и здравето, както и за предстоящи събития от национален и межденароден характер
  • Съдзаване и обмен на полезни контакти в бранша


Членуването в сдружението е доброволно.  Членове могат да бъдат физически и юридически лица. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

  • Оператори: фитнес клубове, спа студия, възстановителни клубове, спортни клубове, хотели, голф клубове и др. 
  • Доставчици: всички търговски фирми, които продават продукти и услуги, свързани със здравето и фитнеса
  • Институции и обучаващи организации в областта на здравето и фитнеса
  • Експерти и физически лица – консултанти, инструктори, персонални треньори, физиотерапевти, диетолози и дурги, чиято дейност подпомага утвърждаването на физическата активност и е в полза на здравето

 
Как да стана член?

За да станете член на асоциацията, е нужно да изтеглите и попълните формата за члевство, като я изпратите на посочения адрес.

ФОРМА ЗА ЧЛЕНСТВО В БАЗФ