Изследване на съдържанието на хранителните добавки

Уважаеми колеги,

Атлетик Фитнес проведе периодично лабораторно изследване на съдържанието на избрани на случаен принцип хранителни добавки, които предлагат във фитнесите си, за да се уверят, че са безопасни и отговарят на описаните на опаковката показатели. Резултатите от изследването показаха, че съдържанието на изследваните продукти изцяло отговаря на написано върху опаковката им.