Позиция на БАЗФ по отношение на Наредба Н18 за касовите апарати

Ние, Българска асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), считаме, че проектозаконът Н18 на НАП с крайна дата за изпълнение 31.03.2019 г. ще възпрепятства изцяло нормалното функциониране на всички, свързани със спорт и здраве, фирми. Влизането в сила на Наредба Н18 на НАП за смяна на касовите апарати и софтуерите за продажба трябва да се отложи до края на 2019 г. за всички фирми, защото бизнесът няма да се справи.

Бизнесът, който работи на светло, се облага с такси за лицензи и разрешителни, а този, който работи на тъмно, не се контролира по никакъв начин.

Не е проблем подмяната на касови апарати, променят се обаче бизнес процесите и системите, които го обслужват. Когато имате малък магазин, можете да смените касата и компютъра, който я обслужва, но средните и големи фирми със сложна организация на продажби ще срещнат трудности.

"Бизнесът не само не е готов, той все още не е информиран какво точно се изисква от него", твърди Станислав Попдончев от БСК. Голяма част от търговците не знаят, че не става въпрос просто за подмяна на касов апарат, а за внедряване на нов софтуер. На много търговци ще им се наложи за първи път да ползват софтуер за управление на продажбите. Досегашните програми за фактуриране или други приложения за управление на бизнеса ще трябва да се преработят и свържат с фискални устройства. Тази операция обаче изисква поне два-три месеца, за да бъде въведена, и още месец-два за обучение на персонала. Освен това разходите, които трябва да направи търговецът, все още не са уточнени

С оглед на посочените по горе факти, сме напълно съгласни с мнението на г-н Попдончев за отмяна на стартовия срок за края на 2019 г.