новини

Какво е кросфит?

Кросфит тренира съвършения атлет, който е в еднаква степен гимнастик, щангист, спринтьор, бегач на средни разстояния и гребец. Кросфит цели създаването на пълна, всеобща и цялостна физическа добра форма, психическа сила и издръжливост.

Цялостната добра спортна форма предполага отлично развити умения в 10 сфери – сърдечно-съдова, дихателна и силова издръжливост, сила, гъвкавост, експлозивност, скорост, координация, ловкост, баланс и точност. За развитие на тези умения кросфит ефективно комбинира елементи от гимнастика, вдигане на тежести, бягане и гребане. Оборудването, което намира приложение в кросфит тренировките, е минималистично, обикновено и просто: пудовки, медицински топки, дъмбели, щанги, лостове за набирания, успоредки. Тренировките обикновено са бързи и високоинтензивни, често без почивки.

Основи:

Движението е навсякъде в природата. Човек стои, седи, хвърля, вдига, бута, дърпа, катери се, бяга и удря в своето ежедневие (или поне преди години го е правил в своето ежедневие). Така сме устроени. Функционално трениране в контекста на кросфит е изпълнение на упражнения, съставени от типични за човешкото тяло движения, които ежедневно извършваме. Функционалните движения:

- са движения, които започват първо със съкращаване на мускулите на торса/ядрото, след което контракциите се преместват към крайниците

- служат за ефикасното придвижване на тялото или други обекти;

- представляват сложни многоставни движения, които предизвикват силна неврологична реакция.

Примери за такива движения са: мъртва тяга, клек набиране, напади, бягане,кофички, лицеви опори, преса, изтласкване, обръщане и изхвърляне, катерене по въже,коремни преси, подскоци и скачане на въже, хвърляне на медицинска топка, раменни преси и комбинирани движения като силови възлизания, обръщане + изтласкване, клек + преса (трастър).

Чрез съчетаване на елементи от гимнастика, вдигане на тежести, бягане и гребане се постига цялостна добра форма, която според дефиницията на кросфит, както беше споменато по-рано, предполага развитие на следните умения:

- Сърдечно-съдова и дихателна издръжливост – способността на различните системи в тялото да набавят, обработват и транспортират кислород;

- Силова издръжливост – способността на системите на тялото да обработват, доставят, складират и използват енергия;

- Сила – способността на мускулните клетки и двигателните единици да прилагат натиск;

- Гъвкавост – способността да се максимизира обхвата на движение при определена става;

- Експлозивност - способността на мускулните клетки и двигателните единици да прилагат максимална сила за минимално време;

- Скорост – умението да се минимизира времето за изпълнение на повторяемо движение;

- Координация – умението да се комбинират няколко независими движения в едно отделно, -ясно изразено, сложно движение;

- Ловкост – умението да се минимизира времето за преход от едно към друго движение;

- Баланс – умението да се контролира позиционирането на центъра на тежестта на тялото спрямо опорната му точка.

- Точност – умението да се контролира движение в определена посока при определена интензивност.

Гимнастиката стимулира развитие на бързина, баланс, координация, точност, гъвкавост, контрол над торса и сила в горната част на тялото, а тренировките с тежести - цялостна сила, експлозивност, скорост. Всички елементи на кросфит тренировките развиват сърдечно-съдова и дихателна издръжливост.

Тренировките:

Специалността на кросфитърите е в липсата на специализация - от атлетите се изисква да "забравят" за фиксирани серии, повторения, почивки, упражнения и подредбата им, програми, периодизация и т.н. Природата не различава кардиотренировките от силовите такива. Тренировките също следва да не правят такава разлика. Ако тренирате само с големи тежести и малко повторения, няма да развиете силова издръжливост, която бихте развили в противен случай. Ако тренирате основно с голям брой повторения, няма да развиете силата, която бихте развили при другия тип тренировки. Всеки тип трениране, в това число бавно, бързо, с голяма тежест, с малка тежест, кардио преди или след тренировка има своите предимства и недостатъци.

За да се постигне истински добра форма, всеки параметър на тренировката трябва да се модулира така, че да позволява възможно най-разнообразно стимулиране на мускулите, сърдечно-съдовата и нервната система. Тялото се развива, когато е подложено на стрес, към който не е привикнало. В този смисъл рутината е врагът на прогреса; разнообразието е негов приятел. Кросфит възприема схема на трениране 3+1, т.е. 3 дни тренировки, 1 ден почивка – тази схема позволява най-голяма устойчивост при максимална интензивност.

За по-възрастни, начинаещи или хора със сърдечно-съдови заболявания се прилагат модифицирани кросфит тренировки, като натоварването и интензивността се адаптират спрямо специфичното ниво/нужда на атлета.

 

БАЗФ получи одобрение за надграждане на проект „По-здрави, По-активни – Успехът е в нас!"

Уважаеми колеги,

Националната агенция предоставя на БАЗФ финансова подкрепа, за да реализира проект № BG13/A1.1/237/R2 с наименование „По-здрави, По-активни – Успехът е в нас! - надграждане“. Повече информация относно проекта можете да откриете тук.

Европейски фонд за регионално развитие

Уважаеми колеги,

БАЗФ отново кандидатства по програма за безвъзмездно финансиране „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Оперативна програма "Конкурентноспособност" на Европейските фондове за регионално развитие.

Онези от вас, които  се интересуват по-подробно от процедурата за подбор на проекти могат да посетят  http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=641

Годишна среща за оценка на програма "Младежта в действие" и Евродеск

Представител на БАЗФ ще присъства на годишната среща за оценка на програма "Младежта в действие" и Евродеск.

Тя ще бъде проведена 12.03.2013 г. в зала 3.1  на Националния дворец на културата (НДК) .

В рамките на събитието са включени:

- представяне на постиженията през 2012 г.

- награждаване на организации с приз "Добра практика на 2012 г."

- анализ на постигнатите резултати

- представане на новото поколение програма за периода 2014- 2020 г.


 

Среща на ISCA в Белград

Представител на БАЗФ присъства на регионалната среща на ISCA (International Sport and Culture Association) проведена на 01 и 02.02 в Белград.

На срещата беше обсъдено осъществяването на Европейката седмица на движението и спорта 2013 и бяха обменени идеи за провеждане на разнообразни спортни дейности.

Присъстваха представители на различни организации от България, Сърбия, Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина, Румъния, Албания, Хърватска и други.DSC 0036 Copy

Още статии...

Страница 5 от 9


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/zfiopkjn/public_html/bahf/templates/rt_dominion_j15/html/pagination.php on line 98
5