Анкета


This question is required
  1. Какво би ограничило посещенията Ви на фитнес залите?
Високите цени на предлаганите услуги
Еднообразието на предлаганите услуги
Липса на професионално предлагане на здравни-фитнес услуги
Качеството на услугите е занижено и не е в съответствие с цените им

This question is required
  1. Доволни ли сте от достъпа до фитнес услуги?
Съществува ограничен достъп до фитнес услуги в страната
Предлагането на фитнес услуги е съсредоточено предимно в големите градове
Увеличен ръст в предлагането на фитнес-услуги, но квалификацията на кадри в тази област е ограничена
Наличие на архитектурни бариери в предлагане на фитнес услуги за хора в неравностойно положение

This question is required
  1. Подкрепяте ли идеята за преференциален достъп до фитнес услуги за конкретна целева група?
Да
Не
Без значение

This question is required
  1. Коя от изброените групи има най-голяма нужда от определен вид преференции?
От 12 до 16 години
От 17 до 34 години
От 35 до 55 години
От 55+
Хора в неравностойно положение

Вие от кой район за планиране сте?


  1. Северозападен
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 души

  1. Северен централен район
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 души

  1. Североизточен
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 души

  1. Югоизточен
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 души

  1. Югозападен
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 души

  1. Южен централен район
Населено място над 20 000 души
Населено място под 20 000 душиИНИЦИАТИВА: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ФИТНЕС
ПАРТНЬОРИ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИТНЕС ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 6-ТЕ РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ