Фитнес срещу допинга

БАЗФ получи покана за участие като партньор в европейски проект с работно заглавие 'Фитнес срещу допинга"  Това е проект ръководен от EHFA, който има за цел да изследва употребата на забранени вещества в непрофесионалния спорт и ще послужи за основа на набелязване на мерки за борба срещу тази употреба. Предвижда се проектът да започне в края на 2010 г. и да приключи през 2012г.

Поканата беше приета с благодарност  и е признание от страна на EHFA за досегашната дейност на БАЗФ. Повече информация за проекта може да намерите  тук .