БАЗФ пълноправен член на EHFA

Представители на БАЗФ взеха участие в годишното отчетно изборно събрание на Европейската асоциация за здраве и фитнес  - EHFA, което беше проведено в Ессен на 23 април, 2010.  На него официално беше потвърдено членството на БАЗФ като пълноправен член на EHFA.
Освен приемането на годишншя финансов отчет беше очертано развитието на фитнес индустрията в Европа в краткосрочен и средносрочен план.


Всички пълноправни  членове на БАЗФ могат видят по-важните документи от това събрание във  ВХОД ЧЛЕНОВЕ