БАЗФ в Марсилия

Уважаеми колеги,

Представители на БАЗФ присъстваха на международния форум на IHRSA в Марсилия. На първият ден от форума се сътоя емджународна среща на националните асоциации, на която присъства и президента на БАЗФ.