Стандартизация на фитнес центровете

 

Представители на БАЗФ присъстваха на поредната среща на работната група по стандартизацията на фитнес центровете. Работните срещи се провеждат в Берлин с широко международно участие и са организирани от DIN /немският институт по стандартизация/.

Последната среща се проведе в DIN на 18 и 19 април, 2016 год. нея се проведе дискусия на работен проект - Фитнес центрове – изисквания за оборудване и експлоатация.

се следните въпроси:

-          какви елементи трябва да съдържа кодексът на поведение;

-          Злоупотребата с наркотици / анти-допинг, като този въпрос се разглежда като бъдещия стандарт;

-          Нивата на шум;

-          Предварителна проверка и риск за здравето на клиентите;

-          Управление на спешните случаи и спасителна верига;

-          Допълнителни изисквания за защита на потребителите;

-          Електричество, осветление и вентилация

-          Въпроси за безопасността / проблеми с комфорта

-          Оценка на риска и надзор

-          И др.