Среща между УС на БАЗФ и г-н Клиф Колинс

На 03 и 04 юни се проведе среща между УС на БАЗФ и г-н Клиф Колинс – управител на Европейския регистър на фитнес професионалисти  (EREPS) към Европейската асоциация за здраве и фитнес (EHFA) по покана на председателя на БАЗФ, г-н Петър Ангелов.
 
На срещата беше дадена висока оценка на досегашната работа на БАЗФ и бяха начертани следващите стъпки от работата на асоциацията в изпълнение на нейните цели.

Една от тези цели е създаването на национален регистър на фитнес професионалистите в България. Беше взето решение за започване работа по създаването на такъв регистър.

Създаването и функционирането му е необходимост за непрекъснатото повишаване на професионализма и стандартите на фитнес индустрията в България – основна цел на БАЗФ.

Също така се очертаха рамките на сътрудничество между БАЗФ и EHFA по програми, финансирани от ЕС.