Специален доклад за фитнес индустрията

Специален доклад за фитнес индустрията, подготвен от ClubIntel.
Данни за влиянието на Covid-19 върху фитнес операторите по време на затварянето и при подвовяване на работа:

https://mcusercontent.com/7cfb09656f8db35b42ed40f51/files/1e5fd913-b626-4cbc-a11f-75838a8d92b9/The_Fitness_Industry_s_Re_Awakening_Post_Covid_19_Closures.pdf